Αναλυτικός υπολογισμός καπνοδόχου σύμφωνα με το EN 13384 (Μέρος 2)

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε ο θερμοδυναμικός υπολογισμός της καπνοδόχου με βάση το πρότυπο DIN EN 13384-1, ορίστηκαν οι απαιτήσεις σε πίεση και θερμοκρασία και υπολογίστηκαν οι βασικές τιμές. Στο παρόν άρθρο θα υπολογίσουμε τις θερμοκρασίες, τις πιέσεις, την πυκνότητα και την ταχύτητα του καυσαερίου που απαιτούνται σύμφωνα με το DIN EN 13384-1. Ο υπολογισμός των παραπάνω απαιτείται για τη διαστασιολόγηση της καπνοδόχου μίας εγκατάστασης λεβητοστασίου.