Αναλυτικός υπολογισμός καπνοδόχου σύμφωνα με το EN 13384 (Μέρος 1)

Ας ξεκινήσω με δύο ορισμούς: Καπνοδόχος είναι ο κατακόρυφος αγωγός που οδηγεί τα καπναέρια ενός λέβητα στον αέρα του περιβάλλοντος.
Καπναγωγός είναι το περίπου οριζόντιο τμήμα αγωγού που συνδέει το λέβητα με την καπνοδόχο.
Μετά από αυτή τη διευκρίνιση προκύπτει ότι βασική ανάγκη μιας σωστής εγκατάστασης λεβητοστασίου είναι ο σωστός υπολογισμός, η εκλογή υλικών και η κατασκευή της καπνοδόχου. Η ορθή διαστασιολόγηση και κατασκευή της