Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αντλίες θερμότητας (Μέρος 3: Περισσότερα)

Σχηματική απεικόνιση εφαρμογής των αντλιών θερμότητας

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι εφαρμογές που μπορεί να έχει μια αντλία θερμότητας:
  • θέρμανση δαπέδου
  • θέρμανση με κλασσικά σώματα (υφιστάμενη εγκατάσταση)
  • ζεστό νερό χρήσης
Εφαρμογές αντλιών θερμότητας (Πηγή Carrier)

Ετήσιο κόστος λειτουργίας

Βρήκα τον παρακάτω πίνακα σε ένα φυλλάδιο της Carrier και είναι απίστευτα χρήσιμος.
Η πιο οικονομική λύση είναι η γεωθερμική αντλία θερμότητας.
Ετήσιο κόστος λειτουργίας θέρμανσης (Πηγή Carrier)

Ενεργειακή κατάταξη μίας αντλίας θερμότητας

Η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται ότι η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των αντλιών θερμότητας αποτελούν κλειδιά στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου του 2020, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης και την προστασία του πλανήτη.
Στην αγορά είναι ήδη διαθέσιμα αρκετά κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής κλάσης, που χρησιμοποιούν φιλικότερα ψυκτικά μέσα, έχουν εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης και καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια.
Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. εισάγει ένα βελτιωμένο σύστημα σήμανσης της ενεργειακής κλάσης των ηλεκτρικών συσκευών όπου οι καταναλωτές θα αντιλαμβάνονται ευκολότερα πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουν οι οικιακές συσκευές τους.
Οι νέοι κανονισμοί της Ε.Ε. αφορούν τις κλιματιστικές μονάδες με ψυκτική ή θερμαντική ικανότητα μέχρι 12 kW. Αυτά είναι κυρίως κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split), που λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας, παράγοντας θερμό ή κρύο αέρα στον εσωτερικό χώρο, αντλώντας ενέργεια από το εξωτερικό περιβάλλον.
Από την 1η Ιανουαρίου 2013, το σύστημα ενεργειακής σήμανσης περιλαμβάνει τις ενεργειακές κλάσεις από Α - Ζ και σταδιακά θα επεκταθεί έως το 2019 με την εξέλιξη της τεχνολογίας και στις ενεργειακές κλάσεις Α+ έως και Α+++. Μάλιστα για τις αντλίες θερμότητας που λειτουργούν σε θέρμανση η αξιολόγηση της ενεργειακής κλάσης γίνεται με βάση την κλιματική ζώνη στην Ευρώπη που είναι εγκατεστημένη η μονάδα (για την Ελλάδα ισχύουν 4 κλιματικές ζώνες με βάση τον ΚΕΝΑΚ).
Ο νέος τρόπος ενεργειακής σήμανσης και κατηγοριοποίησης της κατανάλωσης σε ενεργειακές κλάσεις επιτρέπει στις πιο αποδοτικές μονάδες να κατηγοριοποιούνται ως κατηγορία ενεργειακής κλάσης A+++ από την 1η Ιανουαρίου 2013.
H αναθεωρημένη σήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών μονάδων που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013:
  • Αριστερά: Κλιματιστικές μονάδες ψύξης
  • Μέση: Αντλίες θερμότητας για ψύξη & θέρμανση
  • Δεξιά: Καναλάτες κλιματιστικές μονάδες
Σήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών μονάδων (Πηγή Carrier)

Υδραυλικός διαχωριστής

Χρησιμοποιείται στο υδραυλικό μέρος της εγκατάστασης θέρμανσης όταν υπάρχει και θερμαντήρας ΖΝΧ.
Δίνει προτεραιότητα στη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης δηλαδή το ζεστό νερό που παράγει η αντλία θερμότητας θερμαίνει ζεστό νερό χρήσης που υπάρχει στη δεξαμενή αποθήκευσης. Κατόπιν κατευθύνει το ζεστό νερό στη θέρμανση των χώρων.
Αρχή του υδραυλικού διαχωριστή (Πηγή Caleffi Hydronic)
Κατακόρυφο διάγραμμα με τον υδραυλικό διαχωριστή (Πηγή Βασίλης Ορέστης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: