Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αντλίες θερμότητας (Μέρος 3: Περισσότερα)

Σχηματική απεικόνιση εφαρμογής των αντλιών θερμότητας

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι εφαρμογές που μπορεί να έχει μια αντλία θερμότητας:
  • θέρμανση δαπέδου
  • θέρμανση με κλασσικά σώματα (υφιστάμενη εγκατάσταση)
  • ζεστό νερό χρήσης