Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αντλίες θερμότητας (Μέρος 1: Βασικά)

Αερόψυκτες & υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν ως μηχανές άντλησης ενέργειας από το περιβάλλον για την παραγωγή θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου το 20%~40% της ονομαστικής τους ισχύος), ενώ αντλούν την υπόλοιπη ενέργεια από το περιβάλλον. Ανάλογα με τον τρόπο άντλησης της θερμότητας χαρακτηρίζονται:
  • σε αερόψυκτες μονάδες (αντλούν θερμότητα από τον αέρα) ή
  • υδρόψυκτες - γεωθερμικές μονάδες (αντλούν θερμότητα από τη γη)

Το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Ένα από τα συστήματα θέρμανσης είναι και το σύστημα θέρμανσης δαπέδου. Πρόκειται για ένα μοντέρνο σύστημα θέρμανσης για κατοικίες, γραφεία κ.λπ. που κατοικούνται μόνιμα, στο οποίο σύστημα η μετάδοση της θερμότητας στο χώρο γίνεται από το δάπεδο του χώρου και όχι διαμέσου των θερμαντικών σωμάτων.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το ενδοδαπέδιο σύστημα, τα πλεονεκτήματά του, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Τι είναι η βελτίωση του συνημιτόνου σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση;

Στην παράγραφο 3.1 ια), στο άρθρο 8 του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β 407/9.4.2010) διαβάζουμε:

Σε όλα τα κτήρια του τριτογενούς τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο: 0.95

Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο γίνεται πιο απλά τις δύο αυτές έννοιες δηλ. άεργη ισχύςκαι συντελεστής ισχύος.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις θερμοστατικές βαλβίδες των θερμαντικών σωμάτων

Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή αλλιώς θερμοστατικές κεφαλές είναι απαραίτητες σε κάθε κεντρική εγκατάσταση καθώς επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ας δούμε όμως πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτό.

10 τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Πολύ συχνά, νέοι μηχανικοί αλλά και έμπειροι συνάδελφοι με ρωτούν με ποιο τρόπο μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου του πελάτη τους και τι σενάρια να προτείνουν.
Αυτά τα σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να απαιτούνται για τυπικούς λόγους π.χ. για την υποβολή μιας πρότασης για λήψη χρηματοδότησης ή δανείου ή και ουσιαστικούς λόγους π.χ. για να δούμε με ποιούς τρόπους μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, μία μονοκατοικία, ένα κατάστημα, με τι κόστος, ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος, ο χρόνος απόσβεσης κλπ.